Książka serwisowa – dokumentacja dołączana do każdej kasy fiskalnej

Po zakupie kasy rejestrującej, w pudełku z urządzeniem znajdziemy nie tylko instrukcję obsługi czy kabel zasilający, ale także bardzo ważną dokumentację. Mowa oczywiście o książce serwisowej, która jest zawsze dołączana do każdego modelu. To właśnie tam w przyszłości będą umieszczane najważniejsze informacje na temat konkretnej kasy fiskalnej. Nie powinno więc dziwić, że podatnik jest zobligowany do starannego przechowywania książki serwisowej swojego urządzenia.

Informacje zawarte w książce serwisowej kasy

Polskie regulacje prawne obligują przedsiębiorcę do tego, aby przechowywał książkę serwisową przez cały okres stosowania danej kasy rejestrującej. Co więcej, obowiązkiem podatnika jest udostępnianie wspomnianej dokumentacji – gdy poprosi o to serwisant urządzeń fiskalnych bądź przedstawiciel organów skarbowych. Wynika to z faktu, że książka serwisowa stanowi źródło informacji na temat konkretnego modelu. Można tam znaleźć nie tylko dane dotyczące kasy rejestrującej, m.in. nazwę oraz numer fabryczny i unikatowy. Książka urządzenia zawiera także informacje o producencie, serwisie czy samym podatniku. Dodatkowo, to właśnie w tej dokumentacji umieszczane są wpisy potwierdzające wszelkiego typu interwencje serwisowe. W największej mierze będą to adnotacje na temat wykonanych przeglądów technicznych.

Co zrobić po zgubieniu dokumentacji?

Sytuacja ta nie zdarza się zbyt często, ale i tak warto ją omówić. Tym bardziej, że część podatników może jednak szukać informacji na temat tego, jak postępować w przypadku utraty książki serwisowej kasy fiskalnej. Jeżeli już do tego dojdzie, obowiązkiem przedsiębiorcy jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie naczelnika właściwego US. Warto pamiętać, że wspomniane zawiadomienie należy złożyć w formie pisemnej. Ponadto, kolejnym, niezwykle istotnym krokiem jest wystąpienie o duplikat książki serwisowej. W tym celu trzeba się zgłosić do producenta urządzenia rejestrującego – wraz z kopią zawiadomienia, które trafiło wcześniej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Podatnik z pewnością nie powinien lekceważyć sytuacji, w której utracił książkę serwisową swojego urządzenia fiskalnego. Brak tej dokumentacji nigdy nie kończy się dobrze. Grozi za to nie tylko podważenie prawidłowości prowadzonej ewidencji, ale także utrata refundacji za zakup pierwszej kasy rejestrującej. Co więcej, brak książki serwisowej uniemożliwi wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego.

One Reply to “Książka serwisowa – dokumentacja dołączana do każdej kasy fiskalnej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *