Parę słów o pierwszych krokach, czyli rejestracja kasy fiskalnej

Dużo się mówi o konieczności wdrożenia urządzenia fiskalnego, a także o wyborze odpowiedniego modelu, zapewniającego jak najlepsze efekty pracy w danej firmie. Osoby mniej rozeznane mogą więc mieć przekonanie, że na tym koniec wymogów. A tak nie jest. Jedną z najważniejszych kwestii pozostaje prawidłowa rejestracja urządzenia fiskalnego. Dziś tekst poświęcony właśnie temu problemowi.

Niejeden podatnik może odnieść wrażenie, że jeśli nabył kasę fiskalną i nauczył się ją obsługiwać, to dopełnił wszelkich formalności. Tymczasem sam zakup urządzenia nie upoważnia jeszcze do zgodnego z prawem ewidencjonowania obrotu. Aby tak się stało, wpierw kasa musi przejść określoną procedurę instalacyjną. Podatnik zaś ma obowiązek prawidłowo zarejestrować wspomniane urządzenie. Najogólniej mówiąc, proces ten ma konkretny przebieg, taki sam dla wszystkich przedsiębiorców, i składa się przede wszystkim z 3 etapów.

Faza 1 – zgłoszenie przedinstalacyjne

Można przyjąć, że wszystko zaczyna się od naszego kontaktu z właściwym Urzędem Skarbowym. Chodzi o tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne, czyli pisemne zawiadomienie o zakupie kasy fiskalnej i zamiarze rozpoczęcia korzystania z niej w celu prawidłowego rejestrowania obrotu. Dokument musi zawierać zwłaszcza takie informacje, jak imię i nazwisko podatnika (lub jego nazwa), NIP podatnika, liczba urządzeń oraz adresy miejsc ich wdrożenia, a także planowany termin samej instalacji. Zgłoszenie przedinstalacyjne jesteśmy w stanie dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, jednak istnieje pewien warunek. Dokument musi wpłynąć nie później, niż 1 dzień przed terminem koniecznego rozpoczęcia ewidencji obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

Faza 2 – fiskalizacja

Następny krok należy do posiadającego odpowiednie uprawnienia serwisanta. Tylko on bowiem może wykonać fiskalizację naszego urządzenia rejestrującego. A czym ona jest? Mówiąc w skrócie, to jednorazowe, nieodwracalne działanie, które przełącza funkcjonowanie kasy z trybu szkoleniowego – służącego swobodnej nauce obsługi urządzenia – na tryb fiskalny. W wyniku tego procesu wspomniana technologia zaczyna zapisywać wszystkie operacje, jakie na niej wykonamy. Co za tym idzie, od momentu zafiskalizowania kasy możemy pracować przy jej użyciu, włącznie z obowiązkowym wystawianiem i wydawaniem klientom paragonów.

Faza 3 – zgłoszenie poinstalacyjne

Gdy nasza kasa już rejestruje obrót, nadchodzi końcowy etap, polegający na powtórnym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Tym razem musimy złożyć w nim tzw. zgłoszenie poinstalacyjne, zawiadamiające o przeprowadzonej fiskalizacji. Dokument musi wpłynąć tam nie później, niż 7 dni od wykonania tej czynności. Podobnie, jak w poprzednim wypadku, zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, zaś możemy je dostarczyć osobiście bądź listownie. W rezultacie naszego działania otrzymamy specjalny numer ewidencyjny, potwierdzający wprowadzenie naszego urządzenia do katalogów Urzędu Skarbowego. Numer ten musimy trwale umieścić na obudowie kasy (w widocznym miejscu), np. za pomocą niezmywalnego markera bądź naklejki. Gdy to zrobimy, możemy w zasadzie uznać, że procedura instalacyjna i rejestracyjna dobiegła końca.

One Reply to “Parę słów o pierwszych krokach, czyli rejestracja kasy fiskalnej”

  1. Z grubsza właśnie tak to wygląda 😉 na szczęście nie miałam żadnych „przygód” podczas rejestracji i uzyskiwania ulgi za zakup kasy 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *